Ông ngoại số hưởng được cháu gái mới nhú cho phệt

1 2 Zoom+ 6.885 32% 9 19

Ông ngoại số hưởng được cháu gái mới nhú cho phệt, nay có cô cháu gái sang thăm mà nhìn cháu gái ngày càng lớn như này thì làm sao mà ông có thể không muốn địt cơ chứ, tuy tuổi già nhưng sức của ông cực kì là khoẻ mà con cu lại còn to nữa làm cho cháu gái háu địt nhìn thôi đã thích rồi thế là đã liền dạng háng ra cho ông địt rồi cưỡi ngựa ông khiến cho ông rất nhanh chóng mà lên đỉnh cực khoái luôn rồi ấy chứ.